Description

Organum koncertų salė ir pasaulinio garso pianistas Alexanderis Paley tęsia koncertų ciklą „Beethoveno išradimai“, skirtą Ludwigo van Beethoveno kamerinei kūrybai. Dviejuose rudens koncertuose bus atliktos didžiojo Vienos klasiko Variacijos violončelei ir fortepijonui, du fortepijoniniai Trio ir 1-oji smuiko sonata (09.22); lapkričio 16 d. -  sonatos fleitai ir valtornai solo su fortepijonu bei fortepijoninis pučiamųjų kvintetas. Šiose koncertinėse programose ryškėja Beethoveno kūrybos evoliucija - nuo individualaus stiliaus paieškų ir žanrų plėtotės, - iki beprecedentės novatorystės ir galingų postūmių tolesnei Europos muzikos raidai.

Alexanderio Paley užmojis atskleidžia Beethoveno kamerinę muziką kaip idėjų branduolį, savotišką kūrybos lopšį: joje slypi didingi meniniai išradimai, pakeitę XVIII a. klasicistinių muzikos formų kontūrus ir tapę Romantizmo pranašais. Kartu su scenos bendražygiais - violončelininku Mariumi Dominyku Sakavičiumi, smuikininku Raimondu Butvila bei savo įkurtu ansambliu “Paleasis” Alexanderis Paley leidžiasi į Beethoveno nueitą kelią, jo genialios minties pėdsakais.

Gamta apdovanojo Bethoveną smalsiu ir aktyviu filosofo protu. Jo interesai visada buvo neįprastai platūs, jie aprėpė politiką, literatūrą, religiją, filosofiją, gamtos mokslus. Net ir apkurtęs jis rado jėgų eiti prieš likimą, o Pasipriešinimo, Įveikimo idėjos tapo pagrindine jo gyvenimo prasme. Savo asmenybės ir dvasios pasaulio įtvirtinimas tapo Beethoveno meninės būties norma.

Muzikologas Viktoras Gerulaitis rašė: „Beethoveno kūrybinė asmenybė stulbinamai universali. Kalbėtina ne apie tai, kad jo kūrybinis palikimas aprėpė visus to meto žanrus - kiekviename iš jų jis atvėrė neregėtus ir nemąstytus minčių ir meninių sprendimų klodus. (...) Į jo muziką sutekėjo novatoriškieji Renesanso ir Baroko, Haydno ir Mozarto, Vokietijos ir Austrijos, Britanijos ir Ispanijos, slavų tautų syvai. Jis išugdė visą romantizmo muziką nuo Schuberto iki Mahlerio.“

PROGRAMA

Ludwig van BEETHOVEN (1770 – 1827)

Fortepijoninis Trio Es-dur Nr. 1, op.1 - fortepijonui, smuikui ir violončelei (1795)

Allegro

Adagio cantabile

Scherzo allegro assai

Finale presto

 

Fortepijoninis Trio G-dur Nr. 2, op.1/2 - fortepijonui, smuikui ir violončelei (1795)

Adagio / Allegro vivace

Largo con espressione

Scherzo allegro

FInale presto

 

Variacijos operos “Užburtoji fleita” tema - violončelei ir fortepijonui (1801)


Sonata smuikui ir fortepijonui D-dur, Nr. 1 op. 12/1 (1798)

Allegro con brio

Tema con variazioni: Andante con moto

Rondo: Allegro


Photo and video

Share